Procès

Trobada dels alumnes de l’edició 2019

Mostra del material als alumnes del CFGS Gràfica Publicitària a l’edició 2016_2017

ALIATGES _ Projecte multidisciplinari entre CFGS Fotografia, CFGS Joieria artística i CFGS Gràfica Publicitària.