Projecte

Aliatges • alligatio • fusió • mescla • combinació • barreja • amalgama • unió • aglomerat • mosaic • dissolució • mestissatge • empeltament • promiscuïtat • heterogeneïtat • miscel•lània| • entrecreuament • còctel • addició • síntesi

Estem davant d’un projecte engrescador i original, teixit a poc a poc i cuinat a foc lent a partir del treball en equip dels professionals i els estudiants de dues escoles d’art i disseny i tres cicles formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny del Barcelonès, en el que la interdisciplinarietat i la transversalitat es fan evidents.

Aliatges té com a objectiu la suma d’idees, coneixements i esforços per dur a terme el treball projectual en cadascuna de les tres disciplines. Des del concepte s’avança fins a la materialització de cada peça de joieria –això implica un aiguabarreig de tècniques, materials diversos, colors, formes, textures…- i la fotografia de la joia ens permet junt amb l’element gràfic que li correspongui fer una nova lectura, tenint sempre en compte l’encàrrec per tal de desenvolupar el concepte que es vol comunicar en cada cas. Aquesta interpretació acaba sent molt enriquidora per les tres especialitats.

El projecte ens permet conèixer una suma d’actituds per tal d’assolir projectes professionals reals dins el currículum de les nostres escoles, posant l’èmfasi en el treball col·lectiu i col·laboratiu, la multidisciplinarietat, la creativitat i l’entesa entre els futurs professionals.

Tot el procés de disseny i creació (joia contemporània, fotografia artística, imatge gràfica) és molt motivador pels alumnes i el resultat és encoratjador, i encara més si tot aquest treball es materialitza en una exposició en la qual podem visualitzar com es va transformant el concepte ideat pel joier quan la joia passa per les mans del fotògraf i les del publicista. Cadascun d’ells afegeix nous valors que enriqueixen la mirada de l’espectador. No oblidem que, com deia Umberto Eco, la contemporaneïtat està plena de suggestius i múltiples significats, estem davant d’obres obertes.

La joieria actual beu, entre altres fonts, de les Avantguardes artístiques i dels processos de creativitat i disseny de la Bauhaus (1919-1933). Sense refusar l’elegància, l’embelliment personal i certa sumptuositat, s’obvia l’ostentació derivada del cost dels materials.

Aliatges neix el curs 2014/15 de la mà de la col·laboració entre el Departament de Fotografia de l’EA Serra i Abella i el Departament de Joieria de l’EA Llotja. L’interès per la pluridisciplinarietat va fer que el 2015/16 s’hi afegís el Departament de Gràfica Publicitària de l’EA Serra i Abella.

En aquests anys el projecte ha anat creixen i hem cregut oportú que calia fer memòria del treball fet per deixar-ne constància. Aquesta pàgina web, que ara presentem, també té la funció d’arxiu, un concepte analògic que les eines digitals fan més fàcil. Recordem Mal d’archive (Derrida, 1995) i com alguns artistes contemporanis han treballat el concepte arxiu des de diferents punts de vista, cercant lectures diferents i revisions, en definitiva noves idees per conèixer-nos millor.

ALIATGES _ Projecte multidisciplinari entre CFGS Fotografia, CFGS Joieria artística i CFGS Gràfica Publicitària.